Har du gjeld kan det være greit å gjøre en avveining om det kan lønne seg å refinansiere den eller ikke. I tilfeller hvor gjelden har en høy rente vil det være høyaktuelt for da er det liten tvil om at man vil være i en posisjon hvor man vil kunne spare mye penger.

Refinansiering av gjeld kan være lurt ettersom man med dette kan få lavere månedelige kostnader, men dette avhenger naturligvis av hvordan denne refinansieringen gjennomføres. Hovedpoenget er selvsagt at man skal skaffe seg lavere kostnader hver måned, men dette er avhengig av at lånet man tar opp har en lavere rente enn den gjelden man har.

For deg som ikke er 100% trygg på hva refinansiering er så kan vi fortelle deg helt kort at det handler om å søke om et nytt lån for å betale ned et gammelt lån man har. Hvis det nye lånet har lavere rente enn det gamle lånet sier det seg selv at regnestykket blir å komme ut positivt for deg.

Det finnes enkelte tilfeller hvor dette vil være spesielt aktuelt, og vi kan da for eksempel trekke frem dyr og stor kredittkortgjeld. Kredittkortene er fantastiske redskap å ha hvis de brukes på en økonomisk forsvarlig måte, og det innebærer at man betaler ned gjeld umiddelbart, og i hvert fall før man lar rentene begynne å løpe. Har man en kredittkortgjeld som er ukontrollert stor vil en refinansiering være en gylden mulighet for å få kontroll på nedbetalingen samtidig som man kommer langt bedre ut av det økonomisk – selv om man bruker et forbrukslån til formålet.

I en vanskelig situasjon med mye dyr smågjeld er det nettopp forbrukslånet mange tyr til når de skal kvitte seg med den kostbare gjelden, og mye av grunnen til det er at lånet er raskt å få tak i men også at man slipper å sitte i et møte med banken hvor man må forklare seg hva pengene skal gå til – hvis man tenker på å refinansiere gjennom den banken man bruker til daglig.

Så hvis du for eksempel sitter med ett eller flere kredittkort som du ikke har betalt ned, men som bare står og suger ut penger av privatøkonomien din vil det å refinansiere denne gjelden være et gunstig grep som gir deg to fordeler: du får en billigere hverdag og du får ryddet opp i økonomien slik at alt blir langt mer oversiktlig og enkelt å forholde seg til.